kasvin taimi kämmenellä, taustalla auringonpaiste

Uusi alku

Kevättalvella 2008 kuulostelimme reikiopettajien kanssa, mitä reiki-Suomeen kuuluu ja mihin suuntaan itse toivoisimme omalla kohdallamme ja opetuksessamme reikin suuntautuvan? Tärkeimpänä esiin nousi se, että me halumme jakaa ja opettaa alkuperäistä, kokonaisvaltaista ja historiallisiin tosiasioihin perustuvaa reikiä. Tähän meillä olikin hyvänä pohjana vierailu Japaniin keväällä 2004 sekä vuosien harjoittelu. Usuin traditionaalinen reiki sisältää paljon erilaisia harjoituksia, meditaatiota ja hoitotapoja. Koska alkuperäinen Usuin reiki on laaja alue erilaisia tapoja auttaa ja ymmärtää elämää, päätimme perustaa yhdistyksen, joka keskittyy täysin alkuperäisen Usuin reikiosaamisen tunnetuksi tekemiseen.

Tavat, joilla olemme lähteneet liikkeelle, ovat varsin selkeät, mutta samalla myös vaativat, ainakin yhdistyksen opettajien tiedon ja osaamisen suhteen. Opettaja on reikissä erittäin tärkeä, koska hänen kauttaan opetus leviää ja säilyy alkuperäisenä. Päätimme, että opettajaksi yhdistykseen ei siis kelpaa kuka tahansa, joka sanoo opettavansa Usuin reikiä tai olevansa jonkun tietyn opettajan oppilas. Mukaan haluavan opettajan on pystyttävä näyttämään ja todistamaan osaamisensa Usuin koko perinteen mukaisesti. Opettajilta siis vaaditaan paljon, mutta palkintokin on sen mukainen, sillä onhan hienoa osata auttamis- ja opettamistyössään kaikki alkuperäisen reikin suomat suuret mahdollisuudet.

Tätä kirjoittaessa olemme edenneet kiinnostavaan vaiheeseen uuden Usui Reiki Ryoho-yhdistyksen taipaleella. Kotisivut ovat valmiit ja ne ovat jäsentensä näköiset, siis Japanista peräisin olevan perinteisen itsensä kehittämis- ja hoitamismenetelmän sivut. Kiitos kaikille sivujen tekemiseen osallistuneille hienosti toteutetuista sivuista. Meillä on kotisivuilla nähtävänä oma merkki, joka kuvaa sekä osaamista että arvostusta Japanista alkanutta perinnettä kohtaan. Vaikka ajammekin opetustyössä ainoastaan alkuperäisen Usuin perinteen mukaisen reikin asiaa, niin muuten olemme hyvin uteliaita. Olemme valmiita oppimaan kaikkea mitä elämästä voi maan päällä oppia ja ymmärtää. Tulossa on siis messuja, pikkujouluja, luentoja, matkoja ja tietenkin tutustumisia muihin luontaishoitoihin. Tapahtumien järjestelyistä meistä monilla onkin jo hyvää kokemusta edellisen reikiyhdistyksen ajoilta. Siispä toivotan kaikki kiinnostuneet ykkös- ja kakkoskurssin käyneet myös mukaan uuden yhdistyksen toimintaan. Sinun ei tarvitse olla jäsen, jos haluat osallistua tilaisuuksiimme. Pieni oviraha saatetaan pyytää riippuen tilaisuuden kuluista.

Olemme päättäneet laskea kakkoskurssin hinnan 250 euroksi. Siis sellaiseksi, että se olisi useammille taloudellisesti mahdollista. Monille vanhat 300 – 500 euron välissä liikkuvat hinnat, ovat selkeästi kohtuuttomia. Kyse ei ole siitä, että emme arvostaisi reikiä, vaan siitä, että arvostamme oppilaitamme ja reikiä niin paljon, että pyrimme saamaan sen useammille käyttöön. Historiallinen tosiasia on, että vanha hinta oli määritelty joskus Amerikassa, eikä se perustu ainakaan Japanista lähtevään perinteeseen.

Hallituksen väelle ja perustajajäsenille, Esalle, Leenalle, Mirjalle, Sirpa-Liisalle ja Sirulle, suuret kiitokset alkukuukausien rutistuksesta ja ideoista. Hyvät ajatukset, niiden toteutus ja taitava opetus ovat yhdistyksen eteenpäin viennissä tärkeintä. Hallituksen jäsenten määrää on tarkoitus kasvattaa ja saada myös uusien kaupunkien ja alueiden osaavia, idearikkaita ja luovia opettajia mukaan. Eräs tärkeä asia, minkä päätimme jo perustamiskokouksessa on, että puheenjohtaja ei voi toimia koskaan kahta peräkkäistä kautta puheenjohtajana. Tällä ehkäistään se, että pioneereista tulisi este kehitykselle. Itse siis jätän mieluusti ensi kevään vuosikokouksessa puheenjohtajan paikkani jollekin muulle ja uskon, että saamme myös tätä kautta tuoreutta ja uutta suuntaa yhteiselle matkallemme.

Minne yhdistys kehittyy vaikkapa seuraavan kymmenen vuoden aikana, on minulle mysteeri. Olen kuitenkin varma siitä, että luottamuksen, ystävyyden ja yhdessä tekemisen hengen säilyessä tulevaisuus näyttää kirkkaalta, jopa loistavalta.

30.09.2008, Kari Paulus, Usui Reiki Ryoho ry:n 1. kauden Pj