Opettajakoulutus

Opettajakoulutus tai master eli shinpiden, jota myös reikin kolmostason koulutukseksi kutsutaan, on kunnollisesti toteutettuna yleensä noin vuoden kestävä vaativa oppimisrupeama.

Kiinnostus opettajakoulutukseen syntyy yleensä useista eri lähtökohdista. Koulutukseen pyrkivä voi haluta opettajaksi erityisesti sen vuoksi, että se mahdollistaa muiden opettamisen. Sen lisäksi koulutus voi antaa lisävalmiuksia erilaiseen hoito- tai terapiatyöhön. Monet osallistuvat koulutukseen myös sen takia, että se antaa mahdollisuuden kehittyä ihmisenä.

Pääsyvaatimuksena reikiopettajakoulutukseen on se, että on suorittanut alkuperäisen Mikao Usuin Shiki Ryohon ykkös- ja kakkostason reikikurssit sekä että osaa myös kaikki Usui reikin hoitotekniikat ja henkiset harjoitteet. Tärkeää on, että opettajaoppilas on harjoitellut reikin perusteita muutaman vuoden, jotta hänelle olisi muodostunut selkeä oma yhteys ja kokemus elämän voiman vaikutuksista. Haastattelu ja odotusaika ovat japanilaisessa reikissä hyvin tärkeitä, koska kyse on pitkäaikaisesta sitoutumisesta ja henkilökohtaisesta yhteistyöstä.

Reikiopettajakoulutukseen kuuluvat asiat:
 • erilaisia Mikao Usuin Reiki Ryoho Gakkain (Usuin elinaikanaan perustama järjestö) käyttämiä alkuperäisiä harjoituksia
 • lukuisia osallistumisia oman opettajan pitämille kursseille eli opettamista opiskellaan seuraamalla todellista opetusta ja vaihtelevia tilanteita
 • kahdenkeskisiä opetuspäiviä, joiden aikana käydään läpi edellisten kurssien tapahtumia ja opetustilanteita
 • opettajan ja oppilaan väliset vaihtohoidot ja keskustelu niistä
 • oppilaan omissa harjoituksissa ja meditaatioissa esiin nousseiden prosessien käsittelyä ja henkilökohtaista opetusta
 • myöhemmässä vaiheessa mahdollisuus toimia kursseilla apuopettajana
 • kurssimateriaalien käyttö ja soveltaminen käytäntöön
 • Usui Reiki Ryohon suorat yhteydet Japaniin ja reikitietous sieltä
 • opetuksen tekniikka sekä kysymysten ja vastausten prosessointi
 • kaikkien alkuperäisten reikivihkimysten oikea tekeminen ja siirtäminen eteenpäin sekä
 • apua kurssien ja mahdollisten reiki-iltojen järjestelyssä
 • kun opettaja katsoo oppilaan olevan valmis toimimaan täysin itsenäisesti ja kykenevän siirtämään eteenpäin reikin alkuperäistä opetusta, seuraa reikin viimeinen vihkimys ja kyky vihkiä kaikkia asteita
 • Mikao Usuin Reiki Ryoho -opettajan diplomi
Piirroskuva, jossa Keisari Meijin ajatus

Alla kaikki ne reikin alueet, jotka Usun Reikin opettajan kuuluu hallita koulutuksensa lopuksi, jos hän ilmoittaa opettavansa Usuin traditiota kokonaisuudessaan.

Henkinen alue
 • Mezo = meditaatio (harjoitusten perusta)
 • Jyoshin kokyo-ho = keskustan voimaa lisäävä ja hoitaja läsnäoloa lisäävä meditaatio
 • Reiki hatsureiho = meditatiivinen harjoitussarja reikienergian ja harmonian lisäämiseksi
 • Gokai = eettisten periaatteiden meditointi
 • Kenyoku = puhdistautuminen
 • Symbolit = filosofiaa symbolien alkuperäisestä merkityksestä ja käytöstä (reiki 2)
 • Kigo = energiaharjoitukset (Usui Reiki Ryoho Gakkain reikissä käyttämä)
 • Reiki mawashi = reikin kierto (piirissä tehtävä ryhmäharjoitus)
 • Reiju = harmonisointi/vihkimys (reikin mysteeri)
Alkuperäiset hoitotekniikat
 • Kamimizu = 5 hengenvesitekniikkaa (Usuin traditiossa tärkeä)
 • Seikakukaizenho = sielun/persoonan hoitaminen (kamimizu)
 • Nentatsuho = värähteen välitys (kamimizu)
 • Tanden chiryoho = myrkkyjen poisto
 • Heso chiryoho = navan alueen hoito (krooniset vaivat)
 • Oshiteho = painamismetodi
 • Hanshin koketsuho = kehon perushoito (reiki 1)
 • Hoidon lopetustekniikka = selkärangan energian voimistaminen/harmonisointi
 • Enkakuho = kaukohoito (reiki 2)
 • Nadeteho = energiasively
 • Kokiho = energian uloshengitys
 • Jyakiriho = sairaudentunteen poistaminen
 • Ushiteho/dashuho = energialyönti (painaminen)
 • Byosenreikanho = sairauksien löytäminen reikillä
 • Gyoshiho = katseen energia (pitkällinen harjoittelu)
 • Reijiho = intuitio hoidossa (Japanissa tärkeä sisäinen testi ja vuosien harjoittelu)