Usein kysyttyä

Tältä sivulta löydät vastauksia kursseilla ja/tai reikihoidosta kiinnostuneiden henkilöiden mielessä nouseviin kysymyksiin, jotka liittyvät reikiin tai reikihoitoihin. Kysymykset on jaoteltu kolmeen ryhmään:

Kaukoreikiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia löydät kaukoreikisivulta.

Yleistä

Reikin harjoittaminen on vapaata kaikista ulkoisista rituaaleista kuten ruokavalio, uskonto tai poliittiset näkemykset.

Reiki ei ole sidoksissa mihinkään uskontoon eikä se itsessään ole uskonto. Reiki on ennen kaikkea henkilökohtainen kokemus elämästä ja sen voimasta.

Reiki eli universaali elämänvoima on kaikkialla ympärillämme. Reikihoitajalla on reiki vihkimysten jälkeen kyky ja taito käyttää tätä energiaa itsensä ja toisten auttamiseen.

Reikihoidon kautta tuleva elämänvoima on aina hyvää ja suuntautunut joka kerta positiivisesti ja eheyttävästi.

Reikillä ei voi aiheuttaa mitään negatiivista, mutta joskus joillain ihmisillä hoito saattaa saada liikkeelle joitain vanhoja lukkiutuneita, ikäviä tunteita tai muistoja. Näissäkin tapauksissa lopputulos asioiden käsittelyn ja ymmärtämisen jälkeen on positiivinen.

Symbolit ovat työkaluja, joiden avulla voimme työskennellä reikin elämänvoimalla. Symboleista kolme annetaan kakkoskurssilla ja neljäs opettajakoulutuksen päätteeksi.

Sama määrä kuin meilläkin eli kolme kakkoskurssilla ja yksi opettajakoulutuksen päätteeksi.

Reikikurssilla tehtävät viritykset eli reijut avaavat energiakanavia ja vahvistavat energian virtaamista. Reiki 1 -kurssiin kuuluu neljä viritystä, joiden välissä tulee olla vähintään 4 tuntia. Kahden päivän kurssilla viritykset jaetaan molemmille päiville. Reiki 2-kurssiin kuuluu yksi viritys, joka tehdään kurssin alussa.

Virityksen aikana kurssilainen istuu hiljaa ottaessaan vastaan virityksen. Opettaja noudattaa perinteistä kaavaa tehdessään viritystä. Itse ”viritystapahtuma” on energian ja oppilaan välinen prosessi. Viritykset tehdään aina henkilökohtaisesti tilassa, jossa on läsnä ainoastaan oppilas ja opettaja.

Jokaisen opettajan taustat ja osaamisen tarkistaa yhdistyksen hallitus. Lisäksi yhdistyksellä on myös opettajakollegio, johon jo valmistuneet opettajat ja opettajaksi kouluttautuvat osallistuvat muutaman kerran vuodessa jakamaan kokemuksiaan, harjoittelemaan ja syventämään reikiosaamistaan.

Reikimaster -titteli on pelkästään länsimainen ilmiö. Reikin kehittäjä Mikao Usuikaan ei käyttänyt itsestään mestari nimitystä, vaikka hänellä jos kenellä olisi ollut siihen kenties aihetta. Japanissa, reikin kotimaassa, käytetään nimitystä sensei eli opettaja. Pidämme tärkeämpänä, että yhdistyksemme opettajat ja hoitajat tunnetaan hyvästä reikin osaamisestaan eikä ulkoisista arvonimistä.

Reikissä on olemassa jyoshin-kokyo-ho niminen meditaatioharjoitus, jonka jokainen Usui -reikiä opettava opettaja opettaa jo peruskurssilla.

Koulutusasteita on alkuperäisessä reikissä todistetusti kolme. Asteiden määrä perustuu reijujen (viritykset tai aktivointi) todelliseen määrään suhteessa kursseihin. Kaikki kolmesta asteesta ylöspäin olevat arvonimet tai reikiasteet ovat länsimaisten itse itselleen kehittämiä ja myöntämiä. Reijuja ei ole Usui-reikissä enempää, eli näin ollen ei ole mahdollista olla enempää reikiasteitakaan.

Tekniikat eli alkuperäiset hoitotavat ovat käytössä siksi, että reikin kehittäjä Mikao Usui piti niitä aivan olennaisena osana reikiä ja opetti niitä kaikille oppilailleen. Reikiopettaja, joka sanoo opettavansa alkuperäistä Usui-reikiä, kuuluu hallita tekniikat ja osata opettaa niitä myös eteenpäin. Usui Reiki Ryoho ry on ainut suomalainen reikiyhdistys, jossa kaikkien opettajien osaamiseen kuuluu alkuperäisen reikin kaikki hoito- ja meditaatiotekniikat sekä energiaharjoitukset.

Oppilaan kuuluu olla aina fyysisesti paikalla kaikissa reikiin liittyvissä opetuksissa. Jokainen alkuperäisen reikitradition tunteva opettaja ymmärtää kyllä, että juuri tämän tyyppiset kertomukset kuuluvat aikuisten satujen alueeseen. Olisi tärkeää, ettei tämän tyyppistä, oppilaita harhaanjohtavaa tietoa, enää levitettäisi länsimaissa.

Hoitaminen

Olet tervetullut hoitoon ja kurssille omana itsenäsi. Avoin, vastaanottava mieli auttaa sinua parhaiten kokemaan reikienergian vaikutuksen. Vaatetuksena itsellesi mieluisat vaatteet, joissa voit rentoutua ja olla vapaasti.

Yleisimpiä kokemuksia hoidettavalle ovat syvä rentoutumisen tunne ja kokemus oman sisäisen tilan ja voiman kasvusta. Joillakin voi tulla myös kokemuksia lämmöstä tai kylmyydestä ja mielikuvamaailma voi olla hoidon aikana hyvin elävä.

Kokemukset vaihtelevat ihmisten välillä paljon, samoin kuin eri hoitokertojen välillä. Tämä kaikki kertoo siitä, että on kyse kokonaisvaltaisesta luovasta ja muuttuvasta elämänvoimasta.

Lopputulos on paljon tärkeämpää kuin kokemus hoidon aikana. On hyvä ymmärtää, että hoidon aikana tapahtuu kaikki tarvittava. Liika kokemusten janoaminen saattaa jopa kääntää meidät pois kaikkein tärkeimmästä eli omasta itsestämme, joka on eheytymässä ja paranemassa.

Hoidettavalla saa olla päällään mitä tahansa, mitä hän itse haluaa. Kaikki materiaalit, myös metalli, ovat loppujen lopuksi saman maailmankaikkeuden ainetta ja niin ollen kuuluvat tänne.

Näkemys hoidosta neljänä peräkkäisenä päivänä on hyvin länsimaalainen. Idea neljästä hoidosta on joskus syntynyt siitä, että ensin hoidettaisiin keho sitten tunteet, mieli ja sielu. Mutta elämänvoima on viisas ja se hoitaa niin kuin luonnonlait toimivat, eikä tottele näitä mielipiteitä. Totta on kyllä, että mitä enemmän hoitoja tehdään, sitä syvempi on niiden vaikutus. Joku haluaa käydä hoidossa kerran viikossa, toinen kerran kuussa, eli hoidettavan oma intuitio on myös toipumisessa tärkeää.

Määrää ei kukaan voi hoitojen alkaessa tietää. Lähtökohtana kannattaa pitää sitä syytä tai sairautta, miksi on alun perin hoitoon hakeuduttu. Yleensä hoidon tarve lakkaa tai huomattavasti vähenee, kun hoitoon tulon syy on poistunut tai ainakin helpottunut.

Tärkeä osa reikiä on hyväntekeväisyys, jota jo Mikao Usui toteutti mm. siten, että kaukoreikilähetyksistä ei peritty maksua. Yhdistyksemme jäsenet toteuttavat tätä samaa hiljaisen hyväntekeväisyyden periaatetta.

Reiki 1-kurssilla saat ohjeet omaan ja toisten hoitamiseen. Tärkeää kuitenkin on, että hoidat itseäsi ensin ja muita sen jälkeen, kun tunnet olevasi siihen valmis. Jos sinulla on jokin hoitaja- tai terapeuttikoulutus ennestään ja kokemusta hoitotyöstä niin voit omahoitosi jälkeen hyvinkin nopeasti siirtyä tekemään reikihoitoja ammattimaisesti.

Historia

Usui kasvoi ja opiskeli oman aikansa Japanin kulttuuriympäristössä. Silloin, samoin kuin nykyäänkin, Japanin pääuskonnot olivat shintolaisuus ja buddhalaisuus. Usuin hauta on Tokiossa buddhalaisella hautausmaalla. Usuin vakaumuksesta voimme päätellä jotain myös siitä, että hän ei vaatinut koskaan oppilailtaan sitoutumista mihinkään uskontoon.

Reikin nykyinen historian tietämys ei tunne kyseistä vaihetta Usuin elämässä.

Usuin kouluttamia opettajia on vahvistetusti 21. Näistä kolme oli naisia.

Usuilla oli yli 2000 reikioppilasta, sekä miehiä että naisia.

Kukaan Usuin oppilaista ei ollut hänen suora seuraajansa. Myöskään japanilaisen opetustradition valossa se ei olisi mahdollista, koska Hayashi oli Usuin kouluttamista opettajista viimeisiä.

Usein länsimaissa väitetään, että Usui löysi uudestaan hoitomuodon, joka olisi alun perin tiibetiläinen, assyrialainen tai vaikkapa muinaisten egyptiläisten perua. Länsimaissa joissakin piireissä reikiin on valitettavasti liitetty monia erilaisia myyttejä. Reiki on yksi maailman tunnetuimpia elämänvoimalla tapahtuvia hoitomuotoja. Tästä syystä reiki-nimeä käytetään usein mitä erilaisimpien henkilökohtaisten näkemysten pönkittämiseen ja eteenpäin viemiseen tai jopa puhtaasti kaupallisessa tarkoituksessa. Japanissa on reikin syntymävuosista alkaen ollut hyvin selkeänä ja hyvin dokumentoituna tieto, että reiki on Usuin henkilökohtaisesti itse kehittämä auttamisen ja henkisen kehityksen menetelmä.