Liittyminen yhdistyksen jäseneksi

Jäsen

Jäsenillä on mahdollisuus osallistua erilaisiin tapahtumiin, mm. koulutuksiin, luennoille, messuille ja tietysti yhteisiin juhliin ja matkoille. Jäsenyys mahdollistaa myös pääsyn yhdistyksen hoitajalistalle. Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on käynyt reikikurssit Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan johdolla, sinä aikana, kun hän/he ovat olleet yhdistyksemme opettajajäseniä. Jos jäseneksi hakeva on opiskellut jonkun muun kuin yhdistyksemme opettajajäsenen kursseilla, hakijan tulee käydä normaaliin tapaan maksullinen kurssi/kurssit jollakin yhdistyksemme opettajalla. Jäsenhakemus on mahdollista vasta sen jälkeen. Jäsenmaksu on 20 euroa, ja se maksetaan kalenterivuosittain. Jäsenmaksusta lähetetään lasku sähköpostitse.

Kannatusjäsen

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksemme periaatteita ja työtä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kannatusjäsenet. Jäsenmaksu on 20 euroa, ja se maksetaan kalenterivuosittain. Jäsenmaksusta lähetetään lasku sähköpostitse.

Opettajajäsen

Reiki koulutuksessa on tärkeää, että kursseille osallistuja tietää todella saavansa ammattitaitoista alkuperäisen japanilaisen Usuin reikin opetusta. Edellytämme opettajajäseniltämme hyvää reikiosaamista kaikilla Usuin reikin eri osa-alueilla. Opettajajäseneksi hyväksynnän suorittaa yhdistyksen hallitus. Opettajajäseneksi hyväksymisen edellytyksenä on, että koko reikikoulutus (reiki 1, reiki 2, alkuperäiset Usuin reikin hoitotavat ja opettajakoulutus) on käyty jonkun/joidenkin Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan/opettajien johdolla sinä aikana, kun he ovat olleet yhdistyksemme opettajajäseniä.

Usui Reiki Ryoho ry:n opettajakoulutus koostuu seuraavista osa-alueista:

 • Ennen opettajakoulutuksen alkua opettajaksi haluava on harrastanut reikiä useita vuosia.
 • Opettajakoulutus kestää vähintään vuoden ja sinä aikana on vähintään 20 henkilökohtaista sekä ryhmäopetuskertaa.
 • Opettaja on kerrannut Reiki 1- ja Reiki 2–kurssit useita kertoja jonkun Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan johdolla.
 • Opettaja on osallistunut Alkuperäiset Usuin reikin hoitotavat –kurssille ja kerrannut kurssin useita kertoja jonkun Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan johdolla sekä harjoittanut hoitotapoja säännöllisesti.
 • Opettaja tuntee reikitradition historian hyvin ja hänellä on kyky välittää sitä eteenpäin selkeänä ja puhtaana henkilökohtaisista tulkinnoista.
 • Opettaja sitoutuu siihen, että kurssit ovat aina kaksipäiväisiä tai vaihtoehtoisesti neljän illan mittaisia.
 • Opettaja sitoutuu siihen, että kurssien hinnat ovat täsmälleen yhdistyksen yhteisesti sovitun hinnoittelun mukaiset ja että kertaamiset ovat maksuttomia, myös muiden Usui Reiki Ryoho ry:n opettajien oppilaille. (Kertaajilta voidaan periä pieni materiaalimaksu).
 • Opettaja sitoutuu viemään Usuin reikitraditiota eteenpäin kokonaisuudessaan vähentämättä siitä mitään tai lisäämättä siihen ulkopuolisia elementtejä.
 • Tunneprosessit ja niiden käsittely

Opettaja, joka hyväksytään yhdistyksemme opettajajäseneksi, saa halutessaan yhteystietonsa sekä mahdollisen kotisivulinkkinsä sivuillemme. Opettajan jäsenmaksu on 50 euroa, ja se maksetaan kalenterivuosittain. Jäsenmaksusta lähetetään lasku sähköpostitse.

Lisätietoja

Lisätietoja liittymisestä voit kysyä jäsensihteeriltä Eija Laakso, puh. 045 857 3400.

Reikihoitajan eettiset ohjeet


Jäsenhakemuslomake

Yhdistyksen hallitus päättää uusista jäsenistä. Maksa jäsenmaksusi vasta sen jälkeen, kun olet saanut tiedon jäseneksi hyväksymisestä.

Käytämme jäsenhakemuslomakkeen tietoja ainoastaan jäsenyyden käsittelyyn ja yhdistyksen tiedottamiseen. Emme koskaan luovuta tietoja ulkopuolisille.

Jäsenhakemus

Jäsenyystiedot


Yhteystiedot


Koulutustiedot


Tiedot nettisivuja varten


Usui Reiki Ryoho ry:n eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet kertovat reikiopettajille ja reikihoitajille mihin heidän reikihoitoja tehdessään toivotaan sitoutuvan. Lisäksi eettiset ohjeet kertovat yhdistyksen ulkopuolisille siitä, että Usui Reiki Ryoho ry haluaa tehdä parhaansa pitääkseen reikiopetuksen mahdollisimman alkuperäisessä muodossa ja mahdollisimman helposti kaikkien apua tarvitsevien saatavilla.

Eettisten ohjeiden tarkoituksena on ohjata reikihoitajan työtä hänen hoitaessaan asiakkaita, sekä tukea eettistä päätöksentekoa hoitotyössä. Eettiset ohjeet auttavat ylläpitämään luottamusta reikihoitoon ja reikihoitajan työhön.

 1. Reikihoitaja kunnioittaa Mikao Usuin perintöä, Mikao Usuin opettaman reikin oppi-isiä ja –äitejä, ja vie tietoa reikistä eteenpäin mahdollisimman puhtaana siihen kuulumattomista vaikutteista.
 2. Reikihoitaja toimii yhteistyössä Usui Reiki Ryoho ry:n kanssa ja noudattaa yhdistyksen periaatteita muun muassa reikikurssien minimipituudesta sekä oppilaiden oikeudesta kerrata reikikursseja maksutta.
 3. Reikihoitaja toimii yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Hän arvostaa muiden ammattilaisten ammattitaitoa eikä esitä kielteisiä arvioita tai mielipiteitä erilaisista hoitokäytännöistä.
 4. Reikihoitaja kunnioittaa asiakastaan yksilönä ja pitää itseään ihmisarvoltaan tasavertaisena muiden kanssa.
 5. Reikihoitaja hoitaa jokaista asiakasta parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan ja Usui Reiki Ryoho ry:n ylläpitämiä oppeja noudattaen. Asiakkaan hoitoonpääsyyn ei vaikuta rotu, varallisuus, uskonto, arvomaailma, kulttuuri, äidinkieli, sukupuoli tai muu vastaava tekijä.
 6. Reikihoitajan ja asiakkaan välinen hoitosuhde on aina luottamuksellinen. Reikihoitaja ei saa käyttää asiakastaan hyväksi taloudellisesti, seksuaalisesti, sosiaalisesti tai muulla tavoin.
 7. Reikihoitajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Hän ei missään tilanteessa kerro nimellä mainiten hoidossa olleen henkilön tilasta tai sairaudesta muille, ellei asianomainen ole kirjallisesti antanut siihen suostumustaan.
 8. Reikihoitaja hoitaa asiakastaan lähimmäisenrakkaudella. Keskeisiä tekijöitä reikihoitajan työssä ovat ajan ja tilan antaminen hoidettavalle.
 9. Reikihoitaja tukee asiakkaan omia pyrkimyksiä terveydentilansa parantamiseen. Ohjaaminen terveellisiin elämäntapoihin on osa hoitotyötä.
 10. Reikihoitaja hoitaa asiakastaan aina kokonaisvaltaisesti. Hänen tulee tunnistaa oma osaamisensa ja pätevyytensä sekä niiden asettamat rajoitukset, ja ohjata tarvittaessa avuntarvitsija muiden ammattilaisten hoitoon.

Allekirjoitus