Reikihoitajan eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet kertovat reikiopettajille ja reikihoitajille mihin heidän reikihoitoja tehdessään toivotaan sitoutuvan. Lisäksi eettiset ohjeet kertovat yhdistyksen ulkopuolisille siitä, että Usui Reiki Ryoho ry haluaa tehdä parhaansa pitääkseen reikiopetuksen mahdollisimman alkuperäisessä muodossa ja mahdollisimman helposti kaikkien apua tarvitsevien saatavilla.

Eettisten ohjeiden tarkoituksena on ohjata reikihoitajan työtä hänen hoitaessaan asiakkaita, sekä tukea eettistä päätöksentekoa hoitotyössä. Eettiset ohjeet auttavat ylläpitämään luottamusta reikihoitoon ja reikihoitajan työhön.

  1. Reikihoitaja kunnioittaa Mikao Usuin perintöä, Mikao Usuin opettaman reikin oppi-isiä ja –äitejä, ja vie tietoa reikistä eteenpäin mahdollisimman puhtaana siihen kuulumattomista vaikutteista.
  2. Reikihoitaja toimii yhteistyössä Usui Reiki Ryoho ry:n kanssa ja noudattaa yhdistyksen periaatteita muun muassa reikikurssien minimipituudesta sekä oppilaiden oikeudesta kerrata reikikursseja maksutta.
  3. Reikihoitaja toimii yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Hän arvostaa muiden ammattilaisten ammattitaitoa eikä esitä kielteisiä arvioita tai mielipiteitä erilaisista hoitokäytännöistä.
  4. Reikihoitaja kunnioittaa asiakastaan yksilönä ja pitää itseään ihmisarvoltaan tasavertaisena muiden kanssa.
  5. Reikihoitaja hoitaa jokaista asiakasta parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan ja Usui Reiki Ryoho ry:n ylläpitämiä oppeja noudattaen. Asiakkaan hoitoonpääsyyn ei vaikuta rotu, varallisuus, uskonto, arvomaailma, kulttuuri, äidinkieli, sukupuoli tai muu vastaava tekijä.
  6. Reikihoitajan ja asiakkaan välinen hoitosuhde on aina luottamuksellinen. Reikihoitaja ei saa käyttää asiakastaan hyväksi taloudellisesti, seksuaalisesti, sosiaalisesti tai muulla tavoin.
  7. Reikihoitajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Hän ei missään tilanteessa kerro nimellä mainiten hoidossa olleen henkilön tilasta tai sairaudesta muille, ellei asianomainen ole kirjallisesti antanut siihen suostumustaan.
  8. Reikihoitaja hoitaa asiakastaan lähimmäisenrakkaudella. Keskeisiä tekijöitä reikihoitajan työssä ovat ajan ja tilan antaminen hoidettavalle.
  9. Reikihoitaja tukee asiakkaan omia pyrkimyksiä terveydentilansa parantamiseen. Ohjaaminen terveellisiin elämäntapoihin on osa hoitotyötä.
  10. Reikihoitaja hoitaa asiakastaan aina kokonaisvaltaisesti. Hänen tulee tunnistaa oma osaamisensa ja pätevyytensä sekä niiden asettamat rajoitukset, ja ohjata tarvittaessa avuntarvitsija muiden ammattilaisten hoitoon.