Reiki kanjimerkein
Reiki kanjimerkein

Reiki

Reiki on japanilaisen Mikao Usuin (1865 – 1926) kehittämä hoitomuoto ja henkisen kehityksen tie, joka on siirrettävissä ihmiseltä toiselle. Sen perusteiden oppiminen on helppoa ja käyttö yksinkertaista. Reikihoidossa hoitaja toimii energiakanavana niin, ettei hän luovuta omaa energiaansa, vaan hän välittää sitä itsensä ulkopuolelta hoidettavalleen tai itsehoidossa itselleen.

Hoitojen lisäksi reiki on myös suurempi kokonaisuus, elämäntapa, joka pitää sisällään monta eri osa-aluetta:

  • henkisen harjoittelun
  • hoitotekniikat
  • auttamisen ja
  • perinteen säilyttämisen

Yhdessä nämä muodostavat reikin tien (do), jota kulkemalla ihmiset voivat auttaa itseään ja maailmaa. Sana reiki muodostuu sanoista rei, eli henki ja ki, eli elämän energia tai elämän voima.

Yksinkertainen perinteinen hoitotapa

Reikin avulla kuka tahansa voi oppia hoitamaan itseään ja halutessaan muitakin. Reikiä käytetään joka puolella maailmaa ja kaikilla mantereilla uskonnosta, politiikasta tai kansallisuudesta riippumatta. Reikillä ei ole mitään tekemistä uskontojen tai politiikan kanssa, vaan reiki perustuu antamiseen ja jakamiseen. Reiki on rakkautta ja universaalin elämänvoiman välittämistä.

Kaikille ihmisille

Reiki on tarkoitettu jaettavaksi ja annettavaksi kaikkien halukkaiden käyttöön. Hoitamalla itseään ja tekemällä reikin henkisiä harjoituksia säännöllisesti, oppii löytämään omasta itsestään uutta voimaa ja harmoniaa. Kun reikiä käyttää säännöllisesti ja sen vaikutukseen tutustuu, myös toisten hoitaminen alkaa tuntua yhä luonnollisemmalta.

Kolme ihmistä hoitaa asiakasta, joka makaa hoitopööydällä vatsallaan.

Itsetuntemusta

Reikin perusteisiin liittyy itsehoito, jonka positiivinen vaikutus on kaikkien helppo huomata. Kun reikiä opiskellaan, oppilaille neuvotaan myös säännöllinen hiljentyminen Mikao Usuin opettaman meditaation avulla. Se rentouttaa ja tasapainottaa, auttaa voimaan hyvin ja jaksamaan. Säännöllinen hiljentyminen kehittää myös itsetuntemusta, ja helpottaa tunteiden käsittelyä ja hallintaa: stressi vähenee ja jo pelkästään sillä on tervehdyttävä vaikutus ihmiseen. Meditaation on tänä päivänä tutkitusti todettu myötävaikuttavan erittäin positiivisesti ihmisen hyvinvointiin.

Auttajien kouluttamista

Alusta alkaen oli selvää, että Usuin reiki on tarkoitettu opetettavaksi eteenpäin. 1920-luvun Japanissa Mikao Usui opetti reikiä miehille ja naisille yhtä lailla. Mikao Usuin reikissä on kolme koulutustasoa:

  1. ykköstaso eli shoden
  2. kakkostaso eli okuden ja
  3. opettajataso eli shinbiden.

Opetettavissa ja siirrettävissä oleva energiahoitomenetelmä

Reiki voidaan antaa jokaisen käyttöön tekemällä reikiin liittyvät viritykset oikein ja oikeassa järjestyksessä. Kun tämä reikin välittämiseen liittyvä kanava on avattu, se toimii koko elämän ajan eikä sitä kukaan tai mikään voi ottaa ihmiseltä pois.

Reikin vaikutukset

Reiki herkistää kykyämme kuunnella sisäisen intuition ääntä, joka auttaa sairauksien ja vaikeuksien olemuksen ymmärtämistä ja syiden tiedostamista. Monet ovat kuvanneet tätä herkistymistä elämänilon ja harmonian tai luovuuden lisääntymisenä. Reikihoidon aikana koettu syvä rentous laukaisee stressiä ja avaa energiatukkeumia. Näin ihmisen omat paranemisprosessit nopeutuvat, kivut ja säryt voivat helpottua ja omat voimavarat lisääntyä.

Kenelle reikihoito sopii

Reikihoito on hyvin lempeä hoitomuoto, joka sopii kaikille ja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin. Hoidettavan keho ottaa vastaan hoitajan kautta välittyvää energiaa juuri sen verran kuin se tarvitsee ja siinä tilanteessa pystyy vastaanottamaan.

Perinteikäs menetelmä

Reiki on arvokas lahja ihmiskunnalle. Sitä käyttäessä voi ymmärtää sen voiman ja tehokkuuden. Jotta kaikki se hyvä, mikä Mikao Usuin opettamaan reikiin liittyy, saadaan säilymään ja siirtymään selkeänä eteenpäin, on tärkeää, että perinne säilyy alkuperäisessä muodossaan. Selvyyden vuoksi reiki-nimitys pitää liittää vain alkuperäiseen Mikao Usuin hoitomenetelmään ja traditioon: muistaa että muut energiahoidot ovat asia erikseen.

Piirros bambusta, jossa keisari Meijin ajatus