Reiki I (shoden)

Ykköskurssin tavoitteena on se, että kurssilaiset ymmärtävät reikin kaksi perusulottuvuutta. Toisaalta reikissä on kyse itsen ja muiden hoidosta ja toisaalta meditatiivisuudesta tai henkisestä elämäntavasta. Yhdessä nämä muodostavat reikin tien.

Opetus kestää kaksi päivää, sillä kurssilla käydään läpi paljon asioita ja ykköskurssin aikana oppilas saa neljä eri viritystä, joista kaksi annetaan ensimmäisenä päivänä ja toiset kaksi aikaisintaan sitä seuraavana päivänä.

Ensimmäisen reikikurssin aikana käydään läpi seuraavia asioita:
 • alkuperäisen Mikao Usuin reikin historiaa
 • reikin eettiset periaatteet
 • itsehoito ja sen käytännön harjoittelu
 • käsien asennot hoidon aikana ja niiden psyykkiset vastaavuudet
 • lisähoitotekniikoita itsehoidossa
 • toisten ihmisten hoitaminen sekä käytännön harjoittelu ryhmässä
 • reikihoidon tekeminen hoitopöydällä ja hoidettavan istuessa
 • erilaiset hoitotavat lapsille, eläimille, selkävaivaisille ja raskaana oleville
 • tunneprosessit ja niiden käsittely
 • meditaation opetus ja merkitys reikihoitajalle ja hoidettavalle
 • neljä reikivihkimystä, jotka jaetaan kahdelle eri päivälle
 • kirjallinen kurssimateraali
 • tietoa reiki-illoista ja muista reikiin liittyvistä tapahtumista
 • todistus Mikao Usui Shiki Ryohon Reikin 1-tason kurssin käymisestä
Mies hoitaa itseään reikillä lattialla maaten
Peruskurssin jälkeen omat kädet ovat aina auttamassa.

Kurssi on kaksipäiväinen ja sen hinta on 180 €.

Koulutuksen kertaaminen on ilmaista ainoastaan Usui Reiki Ryoho ry:n opettajajäsenten oppilaille. Jokainen opettaja määrittelee sen, montako kertaajaa kullekin kurssille mahtuu. Kertaajilta voidaan periä pieni materiaalimaksu.

Yhdistyksemme opettajien kursseja löydät tapahtumakalenterista.