Yleisiä kysymyksiä:

 

Liittyykö reikin harjoittamiseen erityinen ruokavalio, onko muita ohjeita elämisen suhteen?

V: Reikin harjoittaminen on vapaata kaikista ulkoisista rituaaleista kuten ruokavalio, uskonto tai poliittiset näkemykset.

Pitääkö reikin harjoittajan sitoutua johonkin uskontoon?

V: Reiki ei ole sidoksissa mihinkään uskontoon eikä se itsessään ole uskonto. Reiki on ennen kaikkea henkilökohtainen kokemus elämästä ja sen voimasta.

Mistä reikin energia tulee?


V: Reiki eli universaali elämänvoima on kaikkialla ympärillämme. Reikihoitajalla on reiki vihkimysten jälkeen kyky ja taito käyttää tätä energiaa itsensä ja toisten auttamiseen.

Voiko reikin kautta tulla pahaa energiaa?

V: Reikihoidon kautta tuleva elämänvoima on aina hyvää ja suuntautunut joka kerta positiivisesti ja eheyttävästi.

Voiko reikillä aiheuttaa jotain negatiivista?

V: Reikillä ei voi aiheuttaa mitään negatiivista, mutta joskus joillain ihmisillä hoito saattaa saada liikkeelle joitain vanhoja lukkiutuneita ikäviä tunteita tai muistoja. Näissäkin tapauksissa lopputulos asioiden käsittelyn ja ymmärtämisen jälkeen on positiivinen.

Mitä ovat reikin symbolit?

V: Symbolit ovat työkaluja, joiden avulla voimme työskennellä reikin elämänvoimalla. Symboleista kolme annetaan kakkoskurssilla ja neljäs opettaja koulutuksen päätteeksi.

Kuinka monta symbolia Japanissa käytetään?

V. Sama määrä kuin meilläkin eli kolme kakkos kurssilla ja yksi opettajakoulutuksen päätteeksi.

Mitä reikiviritykset ovat?

V: Reikikurssilla tehtävät viritykset eli reijut avaavat energiakanavia ja vahvistavat energian virtaamista. Reiki 1 -kurssiin kuuluu 4 viritystä, joiden välissä tulee olla vähintään 4 tuntia. Kahden päivän kurssilla viritykset jaetaan molemmille päiville. Reiki 2-kurssiin kuuluu yksi viritys, joka tehdään kurssin alussa.

Miten reikiviritykset tehdään? Voiko ne antaa kaukolähetyksenä?

V: Virityksen aikana kurssilainen istuu hiljaa ottaessaan vastaan virityksen. Opettaja noudattaa perinteistä kaavaa tehdessään viritystä. Itse "viritystapahtuma" on energian ja oppilaan välinen prosessi. Viritykset tehdään aina henkilökohtaisesti tilassa, jossa on läsnä ainoastaan oppilas ja opettaja.

Miten teillä on toteutettu opettajien osaamisen seuranta?

V: Jokaisen opettajan taustat ja osaamisen tarkistaa yhdistyksen hallitus. Lisäksi yhdistyksellä on myös opettaja kollegio, johon jo valmistuneet opettajat ja opettajaksi kouluttautuvat osallistuvat muutaman kerran vuodessa jakamaan kokemuksiaan, harjoittelemaan ja syventämään reiki osaamistaan.

Miksi ette käytä yleistä reikimaster titteliä?

V: Reikimaster titteli on pelkästään länsimainen ilmiö. Reikin kehittäjä Mikao Usuikaan ei käyttänyt itsestään mestari nimitystä, vaikka hänellä jos kenellä olisi ollut siihen kenties aihetta. Japanissa, reikin kotimaassa, käytetään nimitystä sensei eli opettaja. Pidämme tärkeämpänä että yhdistyksemme opettajat ja hoitajat tunnetaan hyvästä reikin osaamisestaan eikä ulkoisista arvonimistä.

Käytetäänkö reikissä meditaatiota?

V: Reikissä on olemassa jyoshin-kokyo- ho niminen meditaatio harjoitus, jonka jokainen Usui reikiä opettava opettaja opettaa jo peruskurssilla.

Miksi teillä on käytössä kolme reikiastetta?

V: Koulutus asteita on alkuperäisessä reikissä todistetusti kolme. Asteiden määrä perustuu reijujen (viritykset tai aktivointi) todelliseen määrään suhteessa kursseihin. Kaikki kolmesta asteesta ylöspäin olevat arvonimet tai reikiasteet ovat länsimaisten itse itselleen kehittämiä ja myöntämiä. Reijuja ei ole Usui reikissä enempää, eli näin ollen ei ole mahdollista olla enempää reikiasteitakaan.

Teillä on käytössä niin sanotut japanilaiset tekniikat, miksi?

V: Tekniikat eli alkuperäiset hoitotavat ovat käytössä siksi, että reikin kehittäjä Mikao Usui piti niitä aivan olennaisena osana reikiä ja opetti niitä kaikille oppilailleen. Reikiopettaja, joka sanoo opettavansa alkuperäistä Usui reikiä, kuuluu hallita tekniikat ja osata opettaa niitä myös eteenpäin. Usui Reiki Ryoho ry on ainut suomalainen reiki yhdistys, jossa kaikkien opettajien osaamiseen kuuluu alkuperäisen reikin kaikki hoito- ja meditaatiotekniikat sekä energiaharjoitukset.

Voiko virityksiä jotenkin lähettää kaukona, siis niin ettei oppilas ole fyysisesti paikalla?

V: Oppilaan kuuluu olla aina fyysisesti paikalla kaikissa reikiin liittyvissä opetuksissa. Jokainen alkuperäisen reiki tradition tunteva opettaja ymmärtää kyllä, että juuri tämän tyyppiset kertomukset kuuluvat aikuisten satujen alueeseen. Olisi tärkeää ettei tämän tyyppistä, oppilaita harhaanjohtavaa tietoa, enää levitettäisi länsimaissa.