Liittyminen yhdistyksen jäseneksi

Jäsen

Jäsenillä on mahdollisuus osallistua erilaisiin tapahtumiin, mm. koulutuksiin, luennoille, messuille ja tietysti yhteisiin juhliin ja matkoille. Jäsenyys mahdollistaa myös pääsyn yhdistyksen hoitajalistalle. Jäseneksi voidaan hyväksyä ainoastaan Usui Reiki Ryoho ry:n opettajalla kurssit käynyt hakija. Jos jäseneksi hakeva on opiskellut jonkun muun kuin yhdistyksemme opettajan kursseilla, hakijan tulee käydä normaaliin tapaan maksullinen kurssi/kurssit jollakin yhdistyksemme opettajalla. Jäsenhakemus on mahdollista vasta sen jälkeen. Jäsenmaksu on 20 euroa, ja se maksetaan kalenterivuosittain.

Kannatusjäsen

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksemme periaatteita ja työtä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kannatusjäsenet. Jäsenmaksu on 20 euroa, ja se maksetaan kalenterivuosittain.

Jäsenen ja kannatusjäsenen jäsenhakemus

Täytä jäsenhakemuksesi tässä.

Yhdistyksen hallitus päättää uusista jäsenistä. Maksa jäsenmaksusi vasta sen jälkeen, kun olet saanut tiedon jäseneksi hyväksymisestä.

Opettajajäsen

Reiki koulutuksessa on tärkeää, että kursseille osallistuja tietää todella saavansa ammattitaitoista alkuperäisen japanilaisen Usuin reikin opetusta. Edellytämme opettajajäseniltämme hyvää reikiosaamista kaikilla Usuin reikin eri osa-alueilla. Opettajajäseneksi hyväksynnän suorittaa yhdistyksen hallitus. Opettajajäseneksi hyväksymisen edellytyksenä on, että koko reikikoulutus (reiki 1, reiki 2, alkuperäiset Usuin reikin hoitotavat ja opettajakoulutus) on käyty jonkun/joidenkin Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan/opettajien johdolla sinä aikana, kun he ovat olleet yhdistyksemme opettajajäseniä.

Usui Reiki Ryoho ry:n opettajakoulutus koostuu seuraavista osa-alueista:

  • Ennen opettajakoulutuksen alkua opettajaksi haluava on harrastanut reikiä useita vuosia.
  • Opettajakoulutus kestää vähintään vuoden ja sinä aikana on vähintään 20 henkilökohtaista sekä ryhmäopetuskertaa.
  • Opettaja on kerrannut Reiki 1- ja Reiki 2–kurssit useita kertoja jonkun Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan johdolla.
  • Opettaja on osallistunut Alkuperäiset Usuin reikin hoitotavat –kurssille ja kerrannut kurssin useita kertoja jonkun Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan johdolla sekä harjoittanut hoitotapoja säännöllisesti.
  • Opettaja tuntee reikitradition historian hyvin ja hänellä on kyky välittää sitä eteenpäin selkeänä ja puhtaana henkilökohtaisista tulkinnoista.
  • Opettaja sitoutuu siihen, että kurssit ovat aina kaksipäiväisiä tai vaihtoehtoisesti neljän illan mittaisia.
  • Opettaja sitoutuu siihen, että kurssien hinnat ovat täsmälleen yhdistyksen yhteisesti sovitun hinnoittelun mukaiset ja että kertaamiset ovat maksuttomia, myös muiden Usui Reiki Ryoho ry:n opettajien oppilaille. (Kertaajilta voidaan periä pieni materiaalimaksu).
  • Opettaja sitoutuu viemään Usuin reikitraditiota eteenpäin kokonaisuudessaan vähentämättä siitä mitään tai lisäämättä siihen ulkopuolisia elementtejä.
  • Tunneprosessit ja niiden käsittely

Opettaja, joka hyväksytään yhdistyksemme opettajajäseneksi, saa halutessaan yhteystietonsa sekä mahdollisen kotisivulinkkinsä sivuillemme. Opettajan jäsenmaksu on 50 euroa, ja se maksetaan kalenterivuosittain.

Opettajan jäsenhakemus

Täytä opettajajäsenhakemuksesi tässä.

Lisätietoja

Lisätietoja liittymisestä voit kysyä puheenjohtajalta tai jäsensihteeriltä:
Marko Karilahti, pj, 0400 570 345
Eija Laakso, 045 857 3400

Reikihoitajan eettiset ohjeet

Rekisteriseloste jäsenrekisteristä

Takaisin sivun alkuun