Yleisiä kysymyksiä

Reikin harjoittaminen on vapaata kaikista ulkoisista rituaaleista kuten ruokavalio, uskonto tai poliittiset näkemykset.

Reiki ei ole sidoksissa mihinkään uskontoon eikä se itsessään ole uskonto. Reiki on ennen kaikkea henkilökohtainen kokemus elämästä ja sen voimasta.

Reiki eli universaali elämänvoima on kaikkialla ympärillämme. Reikihoitajalla on reiki vihkimysten jälkeen kyky ja taito käyttää tätä energiaa itsensä ja toisten auttamiseen.

Reikihoidon kautta tuleva elämänvoima on aina hyvää ja suuntautunut joka kerta positiivisesti ja eheyttävästi.

Reikillä ei voi aiheuttaa mitään negatiivista, mutta joskus joillain ihmisillä hoito saattaa saada liikkeelle joitain vanhoja lukkiutuneita ikäviä tunteita tai muistoja. Näissäkin tapauksissa lopputulos asioiden käsittelyn ja ymmärtämisen jälkeen on positiivinen.

Symbolit ovat työkaluja, joiden avulla voimme työskennellä reikin elämänvoimalla. Symboleista kolme annetaan kakkoskurssilla ja neljäs opettajakoulutuksen päätteeksi.

Sama määrä kuin meilläkin eli kolme kakkoskurssilla ja yksi opettajakoulutuksen päätteeksi.

Reikikurssilla tehtävät viritykset eli reijut avaavat energiakanavia ja vahvistavat energian virtaamista. Reiki 1 -kurssiin kuuluu neljä viritystä, joiden välissä tulee olla vähintään 4 tuntia. Kahden päivän kurssilla viritykset jaetaan molemmille päiville. Reiki 2-kurssiin kuuluu yksi viritys, joka tehdään kurssin alussa.

Virityksen aikana kurssilainen istuu hiljaa ottaessaan vastaan virityksen. Opettaja noudattaa perinteistä kaavaa tehdessään viritystä. Itse "viritystapahtuma" on energian ja oppilaan välinen prosessi. Viritykset tehdään aina henkilökohtaisesti tilassa, jossa on läsnä ainoastaan oppilas ja opettaja.

Jokaisen opettajan taustat ja osaamisen tarkistaa yhdistyksen hallitus. Lisäksi yhdistyksellä on myös opettajakollegio, johon jo valmistuneet opettajat ja opettajaksi kouluttautuvat osallistuvat muutaman kerran vuodessa jakamaan kokemuksiaan, harjoittelemaan ja syventämään reikiosaamistaan.

Reikimaster titteli on pelkästään länsimainen ilmiö. Reikin kehittäjä Mikao Usuikaan ei käyttänyt itsestään mestari nimitystä, vaikka hänellä jos kenellä olisi ollut siihen kenties aihetta. Japanissa, reikin kotimaassa, käytetään nimitystä sensei eli opettaja. Pidämme tärkeämpänä että yhdistyksemme opettajat ja hoitajat tunnetaan hyvästä reikin osaamisestaan eikä ulkoisista arvonimistä.

Reikissä on olemassa jyoshin-kokyo- ho niminen meditaatio harjoitus, jonka jokainen Usui reikiä opettava opettaja opettaa jo peruskurssilla.

Koulutus asteita on alkuperäisessä reikissä todistetusti kolme. Asteiden määrä perustuu reijujen (viritykset tai aktivointi) todelliseen määrään suhteessa kursseihin. Kaikki kolmesta asteesta ylöspäin olevat arvonimet tai reikiasteet ovat länsimaisten itse itselleen kehittämiä ja myöntämiä. Reijuja ei ole Usui reikissä enempää, eli näin ollen ei ole mahdollista olla enempää reikiasteitakaan.

Tekniikat eli alkuperäiset hoitotavat ovat käytössä siksi, että reikin kehittäjä Mikao Usui piti niitä aivan olennaisena osana reikiä ja opetti niitä kaikille oppilailleen. Reikiopettaja, joka sanoo opettavansa alkuperäistä Usui reikiä, kuuluu hallita tekniikat ja osata opettaa niitä myös eteenpäin. Usui Reiki Ryoho ry on ainut suomalainen reiki yhdistys, jossa kaikkien opettajien osaamiseen kuuluu alkuperäisen reikin kaikki hoito- ja meditaatiotekniikat sekä energiaharjoitukset

Oppilaan kuuluu olla aina fyysisesti paikalla kaikissa reikiin liittyvissä opetuksissa. Jokainen alkuperäisen reikitradition tunteva opettaja ymmärtää kyllä, että juuri tämän tyyppiset kertomukset kuuluvat aikuisten satujen alueeseen. Olisi tärkeää, ettei tämän tyyppistä, oppilaita harhaanjohtavaa tietoa, enää levitettäisi länsimaissa.

 

» Hoitaminen » Historia

Takaisin sivun alkuun